You are here

Virksomheters relasjonsbygging på Facebook

Submitted by Tor Arne Thune on Tue, 15/10/2013 - 14:38

Så og si alle virksomheter prøver å bygge relasjoner med sine kunder og målgrupper. For å få til dette må kommunikasjon mellom virksomheten og omverden støtte opp om den typen relasjon virksomheten vil bygge seg opp. Vil virksomheten gjøre kundeservice til inngangsporten for kommunikasjon med kunden? Skal avdelingen med ansvar for markedsføring bevisst gå ut til målgruppene for å bygge seg nye relasjoner? Kanskje vil selve sjefen markedsføre seg selv og med det virksomheten ved å fortelle om seg selv og sine interesseområder i ulike media. Dette er noen eksempler på aktuelle måter å bygge relasjoner med målgrupper på.

De nevnte eksemplene er også aktuelle og gjennomførbare på Facebook. Her gjelder det å vite og ta i bruk mulighetene som Facebook gir virksomheter til å bygge relasjoner til målgrupper som bruker nettopp dette sosiale mediet.

Facebook Pages er et tilbud fra Facebook som tilbyr virksomheter, og andre for den saks skyld, å opprettholde en side på det sosiale nettverket som dirigeres som en vil, men som oftest handler om virksomheten selv og dens prosjekter. Her kan det skapes relasjoner med målgrupper som benytter Facebook og forsåvidt også de som ikke har en egen Facebook-profil, men finner siden på andre måter.

Selve aktiviteten på siden skjer på tidslinjen, som grupperer og viser innlegg i en nogenlunde kronologisk rekkefølge, der nyere innlegg vises øverst og er med det mest synlige. Facebook gjør det derimot mulig å promotere innlegg slik at de tar mer plass og havner over andre. Dette kan utnyttes for å for eksempel gjøre ukentlige tilbud mer synlige for en periode eller promotere nye prosjekter som virksomheten vil skape diskusjon om.

Alt som har med aktiviteten til din virksomhet på Facebook samles på ett sted og gjør at målgruppene kan samle seg rundt en sentral profil eller bli lenket opp til denne når de nevner for eksempel virksomhetens navn i innlegg på sine egne profiler. Dette gjør det enklere å holde oversikt over når virksomheten blir nevnt på Facebook.

Det mest synlige på siden er nok selve omslagsbildet som tar sin plass helt øverst på profilen. Dette kan brukes til å promotere eventuelle nye produkter og prosjekter eller utvikle merkevarer. Tidslinjen gjør det ikke mulig å bestemme hvilke poster som skal vises øverst, foruten det ene innlegget som er promotert for en kort tid, som kan gjøre at viktige begivenheter og muligheter til markedsføring kan havne langt nede på tidslinjen. Da kan det være en idé å ta i bruk omslagsbildet til dette, slik som Samsung Norge har gjort for å promotere sitt flaggskip Samsung Galaxy S4.

Eventuelle kunder og andre personer kan med dette oppdage virsomhetens profil på Facebook gjennom aktivitetsstrømmen til venner og kjente og ved søk på Facebook eller utenfra. Ved å opprettholde aktiviteten til virksomhetens profil kan interesserte holde seg oppdatert på virksomhetens produkter og prosjekter. Med dette skapes også en relasjon som ikke kan kjøpes for penger. Virksomheten har med ett "oppsøkt" interesserte på deres hjemmebane i deres hjem og eventuelt kontorer der de føler seg mest tilpass. En dialog kan opprettholdes og eventuell kundeservice kan også utføres.

Markedsføring er også aktuelt gjennom konkurranser og interessante tilbud til følgere på Facebook. Dette kan ofte hjelpe til å beholde følgesskaren som for eksempel Komplett.no er et godt eksempel på. For hver konkurranse og tilbudskjøring som legges ut på Facebook ser en stor aktivitet rundt dette. Dette har Komplett.no forstått og legger regelmessig ut konkurranser og tilbud på sin Facebook-side.

Relasjonsbygging skjer best der vi føler oss hjemme. I så og si alle hjem finnes det en TV, men det samme kan nesten sies om datamaskiner med Internett-forbindelse. Facebook er i disse dager en stor aktør som hevder seg mer og mer, spesielt i Norge, der Facebook selv sier at 2,2 millioner nordmenn er innom Facebook hver dag (Her er Facebooks offisielle tall i Norge - Eric B. Utheim). Hva med din virksomhet?

Comments

Dette var et godt blogginnlegg der du hadde fått med mange viktige punkter rundt det å bygge relasjoner på facebook. Presiseringen på slutten om at det skjer best der vi føler oss hjemme føler eg var en høydare og et veldig godt poeng! Beskjeden bruk av bilder, litt statistikk og kildehenvisninger til slutt. Takk for at eg fikk lese! bamsehiet.blogspot.no

Add new comment