You are here

Sosiale medier for bedrifter - strategi?

Submitted by Tor Arne Thune on Sun, 22/09/2013 - 17:42

For bedrifter og andre virksomheter kan deltagelse i sosiale medier gi store muligheter til å nå ut til sine målgrupper. Positive bemerkninger til produkter og bedriften generelt er gull verdt når det kommer fra en uavhengig part, men det er ikke alltid snakk om bemerkninger som setter bedriften i et godt lys. Hva gjør en da med misfornøyde kunder som velger å dele sine erfaringer med bedriften i sosiale medier, gjerne på bedriftens egne profiler og blogger? Det er her en ser nødvendigheten av å utforme en strategi for bedriftens aktivitet i sosiale medier.

Hva hvis de som kontakter deg er en konkurrent som vil ha det litt gøy og skape blest om egen virksomhet? Da er det viktig å ta i mot utfordringen på en sporty måte og være med på leken. Cotton Delo (@cottondelo) har skrevet en artikkel for AdAge med eksempler på bedrifter som utfordrer hverandre i sosiale medier. Dette er et godt eksempel på at en bedrift må være forberedt før de tar skrittet ut i bedriftshverdagen med sosiale medier.

Sensurering i sosiale medier er ofte ikke et alternativ og bør heller ikke være det. Før eller siden vil sannheten komme for sin dag og gi en motsatt effekt for bedriftens mål om å skape et bilde av bedriften som åpen og imøtekommende. Det finnes også eksempler på at bedrifter har måttet gjennomgå utstrakte svertekampanjer fra brukere etter at en eller flere av kundenes bemerkninger har blitt sensurert eller taklet på en dårlig måte. En strategi er blant annet nødvendig for å hindre at ansatte i bedriften svarer kunder på en måte som ikke gagner bedriften som en helhet og etterlater kunden med et negativt bilde av bedriften.

Hva bør så en strategi for sosiale medier inneholde? Ved å ta en tur til Twitter, som nettopp er ett av stedene som bedrifter kan profilere seg og kommunisere med sine kunder, finner en mange nyttige lenker til artikler som skriver om strategier for sosiale medier og hva de bør inneholde. Kim Lachance Shandrow (@LaShandrow) har for eksempel skrevet en artikkel for nettmagasinet Entrepreneur som lister opp 10 spørsmål en bør stille seg ved opprettelse av en markedsføringsplan for sosiale medier (engelsk).

Her nevner hun blant annet viktigheten av å ha gode mål for å definere hva bedriften faktisk vil oppnå med sin bruk av sosiale medier. Dette er en gjenganger i så og si all planlegging, men en markedsføringsstrategi for sosiale medier bør i tillegg kartlegge hva som er målene til kundene med sin bruk av sosiale medier for å kommunisere med bedriften og hvordan bedriftens og kundenes mål kan forenes.

Det er også viktig å definere hvem i bedriften som faktisk skal ha tilgang til profilene/bloggene og vedlikeholde og eventuelt opprette disse. En av fallgruvene med aktivitet i sosiale medier er å ikke opprettholde aktiviteten. Dette vil ikke bare bety tapte muligheter for bedriften, men kan også bety at kunder som ikke får svar skaper større negativ effekt enn positiv, der bedriften ikke er til stede for å "forsvare seg." Utlyste stillinger som har eneansvar for bedriftens aktivitet i sosiale medier har vært i nedgang i 2013, noe som gir en indikasjon på at det mer og mer er de enkelte ansatte, eller utvalgte grupper av ansatte som representerer bedriften i sosiale medier ved bruk av bedriftens kontoer, som får oppgaven med representasjon. Dette er vist i en artikkel skrevet av Vickie Elmer (@WorkingKind) for Quartz som beskriver de fallende trendene innen utlyste stillinger for håndtering av sosiale medier for en bedrift. Håndtering av sosiale medier integreres i stedet inn i andre utlyste stillinger.

Strategien bør videre definere hvilke sosiale medier som bedriften skal delta i, ettersom en relativt liten bedrift som plutselig får mye oppmerksomhet kan få problemer hvis en enkelt ansatt skal vedlikeholde alle kontoer og svare på alt. Da er det bedre å begrense seg i begynnelsen og velge de sosiale media som best kan utnyttes av bedriften.

Hyppigheten av innlegg og annen aktivitet og innholdets karakter er også viktige momenter å nevne. Hvis bedriften vil bruke sosiale medier for å markedsføre sine produkter og ikke bare bedriften selv bør det defineres en strategi for hvordan potensielle kunder som besøker bedriftens tilstedeværelse i sosiale medier kan konverteres til kunder. Her er det også viktig å ikke overdrive med tanke på ren markedsføring. Sosiale medier er ikke en kanal som sender reklame 24 timer i døgnet. Autentisk innhold må også til.

For å måle effekten av aktiviteten i sosiale medier bør det legges opp en strategi for hvordan dette kan gjøres best mulig. Bruk av diverse målingsverktøy og hvem som skal administrere disse bør defineres. En del sosiale medier har sine egne målingsverktøy, men det finnes også eksterne verktøy som kan brukes mer generelt, slik som Google Analytics.

Artikkelen til Shandrow avslutter med å nevne den største blunderen som kan gjøres ved bedriftsaktivitet i sosiale medier: Det å ikke ha en strategi for bedriftens aktivitet i sosiale medier. Strategien bør også oppdateres jevnlig ettersom sosiale medier er i konstant utvikling. Bedriften må ikke forbli statisk på denne fronten ettersom bedriftens omgivelser er i konstant forandring.

Hva så om innholdet? Et søk på #SoMe-hashtagen på Twitter viser at mange interesserer seg for temaet og her kan en finne en god del lenker til artikler som beskriver hva som bør og ikke bør legges ut på sosiale medier i bedriftssammenheng.

Videre søk på Twitter gir en god del informasjon med innhold av varierende kvalitet. Det er mange som mener og syns om sosiale medier og ofte er det artikler som presenterer om igjen innhold fra andre artikler. Det som en ofte ser er artikler som lister opp 1-10 punkter som bør unngås eller jobbes for å oppnå, slik som den følgende artikkelen lenket fra Twitter og skrevet av Tony Restell (@tonyrestell) om 7 av de største blunderne som kan begås av bedrifter på sosiale medier.

Den høye aktiviteten i sosiale medier kan gi det inntrykk at det kan være vanskelig å finne kvalitet. Det er da viktig at din bedrift bidrar til å forandre dette bildet. En strategi er derfor viktig for å bli bevisst hva som må til for å fremstå som en bedrift verdig kundenes oppmerksomhet. Lykke til.

Add new comment